DRZWI WEWNĘTRZNE I WEJŚCIOWE Z MONTAŻEM
KATOWICE - CHORZÓW - ŚLĄSK

DRZWI WEJŚCIOWE:   Przedstawiamy Pa?stwu seri? drzwi wej?ciowych wewn?trzlokalowych dost?pnych w naszej ofercie. Dzi?ki wcze?niejszemu pomiarowi i przerobieniu skrzyd?a pod wymiar Pa?stwa o?cie?nicy, monta? jest czysty i szybki, bez naruszania starej o?cie?nicy. Szczeg?owe informacje uka?? si? po wybraniu wzoru.

-----------------------------------------------------

DOMATOR

ul. Pu?askiego 23
40 - 276 KATOWICE

tel./fax 32-254-49-98
tel. kom. 605-416-116

salon@domator.katowice.pl

 

(C) DOMATOR